میکروفون استودیویی الکترون Alctron MC001


2,200,000 تومان